Условия за ползване


Условия за ползване. Договор за поръчка за изработка и покупка.
Условия за ползване
BulSport е регистрирана запазена марка. Всички права са запазени.
1. Всеки Потребител / Клиент на https://bulsport.com (Сайта) се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване на предоставяните от Търговеца услуги.
2. Потребител на Сайта, направил Поръчка за мрежа по email, телефон или форма за контакт, посочени в Сайта, се превръща в Клиент и получава потвърждение на Поръчката си по имейл или телефон. С това се счита, че между Търговеца и Клиента е сключен Договор за поръчка за изработка и покупка.
3. Търговецът си запазва правото да откаже Поръчката при липса на заявената стока или материали за изработката й, като уведоми Клиента по имейл или по телефон за невъзможността да изпълни Поръчката.
4. Търговецът не носи отговорност за повреждане или загубване на стоката при доставката й от куриер, а също и за закъснение на доставката ако закъснението е по вина на куриер.
5. Клиентът има право да прегледа стоката при доставката. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.
6. В случай, че Клиентът е посочил неточен или сгрешен адрес, телефон или лице за контакт, което не може да бъде намерено в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си за изпълнение на Поръчката.
7. Всички мрежи с марката BulSport имат гаранция 12 месеца.
8. Всички цени, посочени в Сайта са в лева с включен ДДС. Цените не включват разходите за доставка на стоката. В случай, че стоката се изпраща извън територията на България, всички митнически и други такси, свързани с износа са за сметка на Клиента.
9. Клиентът се задължава да посочи име на получателя, валиден имейл адрес, телефон и адрес за доставка.
10. Търговецът не носи отговорност спрямо Потребителя / Клиента за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта.
11. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е могъл да предвиди и не е бил длъжен да предвиди, включително проблеми в мрежата на Интернет или в предоставянето на услугите.
12. Търговецът е регистриран Администратор на лични данни по ЗЗЛД и гарантира на своите Потребители и Клиенти конфиденциалност на предоставяната информация. Търговецът използва личните данни на Клиента само за законните си търговски дейности, предвидени в договора, освен в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи, които имат такива правомощия.
13. Търговецът може да променя по всяко време настоящите Условия, вида и характеристиките на всички атрибути за поръчка и продажба в Сайта. Потребителят / Клиентът е отговорен да следи за актуализирането им.
14. „Поръчка” е изпратена от Клиента чрез Сайта поръчка за изработка или покупка и доставка на стока.
15. „Търговец” е фирма МБ ПАРТНЕР ООД с ЕИК 201604532, адрес на управление Пловдив, ул. Св. Горазд 7
16. Доставката на стоките се извършва с куриерска фирма Еконт Експрес до посочен от Клиента адрес или офис на куриерската фирма в страната. Стойността на доставката е за сметка на Клиента по тарифите на Еконт Експрес. При предварително договорени условия за количества или стойност е възможна безплатна доставка.
17. Плащане с наложен платеж  – при получаването на пратката ще дължите стойността на стоката плюс таксата за доставка.
18. Плащане с Банков трансфер на сметката на:
МБ ПАРТНЕР ООД
Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG61 FINV 9150 1015 0114 90
BIC: FINVBGSF

При получаването на пратката ще дължите само таксата за доставка по тарифата на Еконт Експрес.
19. Когато Клиентът заплаща стоката чрез Банков трансфер, той е длъжен да извърши плащането най-късно до 14 дни от датата на получаване на стоката / фактурата. При забава на плащането след този срок, без да е необходима покана Клиентът дължи:
а) обезщетение в размер на стойността на данъчната ставка на стоката по фактура;
б) законната лихва от деня на забавата (чл. 309а, ал.1 от ТЗ);
в) обезщетение за разноски за събиране на вземането в размер на не по-малко от 80лв (чл.309а, ал.1 от ТЗ).
20. Всички спорове между Търговеца и Клиента се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че липсва съгласие всички спорове ще бъдат разрешавани от съда по регистрация на Търговеца.