Условия за поръчка


Условия за поръчка за изработка.
BulSport е регистрирана запазена марка на фирма МБ ПАРТНЕР ООД
ЕИК 201604532, адрес на управление ул. Свети Горазд 7, Пловдив
Клиентът приема, че като заяви желанието си за изработка на мрежи по телефон, електронна поща или форма за контакт, посочени в https://bulsport.com, той прави Поръчка за изработка.
Фирмата си запазва правото да откаже Поръчката при липса на материали за изработката или свободен производствен капацитет, като уведоми своевременно Клиента за това.
Всички мрежи с марката BulSport имат гаранция 12 месеца.

Цените са в лева с включен ДДС.
Плащането се извършва по банков път:
МБ ПАРТНЕР ООД
Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG61 FINV 9150 1015 0114 90
BIC: FINVBGSF


Клиентът е длъжен да извърши плащането най-късно до 14 дни от датата на получаване на стоката.
При забава след този срок, без да е необходима покана, Клиентът дължи:
а) обезщетение в размер на стойността на данъчната ставка на стоката по фактура;
б) законната лихва от деня на забавата (чл. 309а, ал.1 от ТЗ);
в) обезщетение за разноски за събиране на вземането в размер на не по-малко от 80лв (чл.309а, ал.1 от ТЗ)
.