Условия за поръчка


Условия за поръчка.
BulSport е регистрирана запазена марка на фирма МБ ПАРТНЕР ООД, ЕИК 201604532, адрес п.к. 4002 Пловдив ул. Св. Горазд 7
Клиентът приема, че като заяви желанието си за изработка на мрежи по телефон, електронна поща или форма за контакт, посочени в https://bulsport.com, той прави Поръчка за изработка.
Фирмата си запазва правото да откаже Поръчката при липса на материали за изработката или свободен производствен капацитет, като уведоми своевременно Клиента за това.
Мрежите с марката BulSport имат гаранция 12 месеца.
Всички цени са в лева с включен ДДС. 
Начинът на доставка на готовите изделия се договаря допълнително.

Плащането се извършва по банков път:
МБ ПАРТНЕР ООД
Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG61 FINV 9150 1015 0114 90
BIC: FINVBGSF

Клиентът е длъжен да извърши плащането най-късно до 14 дни от датата на получаване на стоката.
При забава след този срок, без да е необходима покана, Клиентът дължи:
а) обезщетение в размер на стойността на данъчната ставка на стоката по фактура;
б) законната лихва от деня на забавата (чл. 309а, ал.1 от ТЗ);
в) обезщетение за разноски за събиране на вземането в размер на не по-малко от 80лв (чл.309а, ал.1 от ТЗ)
.