Условия за ползване


Условия за ползванеДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА ЗА ИЗРАБОТКА И ПОКУПКA.

1. Всеки Потребител / Клиент на http://bulsport.com (Сайта) се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване на предоставяните от Търговеца услуги.

2. Потребител, направил Поръчка чрез Сайта се превръща в Клиент и получава потвърждение на Поръчката си по емейл или телефон. С това се счита, че между Търговеца и Клиента е сключен Договор за поръчка за изработка и покупка.

3. Търговецът си запазва правото да откаже Поръчката при липса на заявената стока или материали за изработката й, като уведоми Клиента по емейл или по телефон за невъзможността да изпълни Поръчката. В случай, че вече е направено плащане по сметката на Търговеца, Клиентът ще може да избира между възстановяване на сумата или друга заместваща Поръчка.

4. Търговецът не носи отговорност за повреждане или загубване на стоката при доставката й от куриер.

5. Търговецът не носи отговорност за закъснение на доставката ако закъснението е по вина на куриер.

6. Клиентът има право да прегледа стоката при доставката. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

7. При посочени от Клиента неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на Поръчката, Търговецът не е обвързан, от каквото и да е задължение за изпълнение на Поръчката.

8. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

9. Мрежите с марка BulSport® имат 1 година гаранция, а за всички останали стоки гаранцията е 1 месец.

10. Всички цени, посочени в Сайта са в лева с включен ДДС. Цените не включват разходите за доставка на стоката. В случай, че стоката се изпраща извън територията на България, всички митнически и други такси, свързани с износа са за сметка на Клиента.

11. Клиентът се задължава да посочи име на получателя, валиден имейл адрес, телефон и адрес за доставка.

12. Търговецът не носи отговорност спрямо Потребителя / Клиента за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта.

13. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е могъл да предвиди и не е бил длъжен да предвиди, включително проблеми в мрежата на Интернет или в предоставянето на услугите.

14. Търговецът е регистриран Администратор на лични данни с № 1338331 по ЗЗЛД и гарантира на своите Потребители / Клиенти конфиденциалност на предоставяната информация. Търговецът използва личните данни на Клиента само за законните си търговски дейности, предвидени в договора, освен в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи, които имат такива правомощия.

15. Търговецът може да променя по всяко време настоящите Условия, вида и характеристиките на всички атрибути за поръчка и продажба в Сайта. Потребителят / Клиентът е отговорен да следи за актуализирането им.

16. „Потребител” е всеки, който ползва Сайта.

17. „Клиент” е всеки Потребител, който чрез Сайта е направил Поръчка за конкретна стока. 

18. „Поръчка” е изпратена от Клиента чрез Сайта поръчка за изработка или покупка и доставка на стока.

19. „Търговец” е фирма МБ ПАРТНЕР ООД с ЕИК 201604532, адрес на управление Пловдив, ул. Свети Горазд 7

20. Доставката на стоките се извършва с куриерска фирма Еконт Експрес до посочен от Клиента адрес или офис на куриерската фирма в страната. Стойността на доставката е за сметка на Клиента по тарифите на Еконт Експрес. При предварително договорени условия за количества или стойност е възможна безплатна доставка.

21. Плащане с наложен платеж  – при получаването на пратката се дължи стойността на стоката плюс такса за доставката.

22. Плащане чрез ePay.bg с дебитна или кредитна карта VISA, Master Card или Микросметка в ePay.bg. Ще бъдете прехвърлени в страница на ePay.bg, където трябва да се логнете с име и парола за и да потвърдите плащането. Плащането се потвърждава незабавно. При получаването на стоката се дължи само такса за доставката.

23. Плащане с Банков трансфер на сметката на:
МБ ПАРТНЕР ООД
Първа Инвестиционна Банка
IBAN: BG61 FINV 9150 1015 0114 90
BIC: FINVBGSF

При получаването на стоката се дължи само такса за доставката.

24. Когато Клиентът заплаща стоката чрез Банков трансфер, той е длъжен да извърши плащането най-късно до 14 дни от датата на получаване на стоката / фактурата. При забава на плащането след този срок, без да е необходима покана Клиентът дължи:

а) обезщетение в размер на стойността на данъчната ставка на стоката по фактура;

б) законната лихва от деня на забавата (чл. 309а, ал.1 от ТЗ);

в) обезщетение за разноски за събиране на вземането в размер на не по-малко от 80лв (чл.309а, ал.1 от ТЗ). 

25. Всички спорове между Търговица и Клиента се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че липсва съгласие, всички спорове ще бъдат разрешавани от съда по регистрация на Търговеца.